ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

03-Analytic jena   Η νέα δημιουργία του οίκου Analytik Jena είναι τα φασματοφωτόμετρα επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος ICP με οπτικό ανιχνευτή OES. Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες. A10
site: www.analytik-jena.de   Τέλος ήρθε στην αγορά το νέο μοντέλο ICP με ανιχνευτή μάζας MS. Τώρα πια η γκάμα οργάνων ολοκληρώνεται με όλες τις δυνατές τεχνικές. Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες.

  PQMS front1