ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

92 bbe  

 

Τα νέα όργανα της BBE για on-line παρακολουθηση αζώτου, φωσφώρου και αμμωνίας είναι πλέον γεγονός, ενισχύοντας την γκάμα του οίκου.

 NH4 bbe
           site: www.bbe-moldaenke.de   Νέο όργανο για την παρακολούθηση της ποιότητας του ballast water των πλοίων. Δείτε εδώ το μοναδικό 10cells.  d76698f2e1
    Ήρθε στην αγορά το νέο όργανο του οίκου για την on-line παρακολούθηση του COD, το CODmn-PWRII. Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες. 8c1e25e514