ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

 

3 buchisite: https://www.buchi.com/en

 

 

  

 
Για 75 χρόνια, η BUCHI είναι ο κορυφαίος πάροχος λύσεων σε εργαστηριακή τεχνολογία για την Έρευνα & Ανάπτυξη, τον ποιοτικό έλεγχο και την παραγωγή παγκοσμίως. Η BUCHI αναπτύσσει αλλά και κατασκευάζει τα επιστημονικά της όργανα και τα εξαρτήματα αποκλειστικά στην Ελβετία ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και ο έλεγχός τους. Από το λογισμικό έως τα υαλικά η BUCHI βρίσκεται στην κορυφή της καινοτομίας και των εξελίξεων.

Οι άνθρωποι της BUCHI είναι δίπλα στους αναλυτές και τους υπευθύνους των εργαστηρίων και καταγράφουν συνεχώς τις ανάγκες τους. Με αυτήν την λογική σχεδιάζουν τα μηχανήματα με στόχο την πρακτική στη χρήση αλλά και την ευκολία στην κατανόηση του χειρισμού.

Κατάλογος Buchi

Αγγλικός κατάλογος Buchi


 Διαθέτει όργανα για εργαστήρια έρευνας, ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής σε τομείς όπως:

  

teaser-parallel-evaporation    teaser extraction 0