ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

3 buchi

 

Συσκευές προσδιορισμού σημείου τήξης διαφόρων τύπων ουσιών-έως 400 °C . Παρέχουν υψηλή ακρίβεια, οπτικό ή και αυτόματο προσδιορισμό. Καλύπτουν τα διεθνή πρότυπα.

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 


 
   

 

 Details