ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

5 konica    Η Konica Minolta παρουσίαζει δύο νέες φορητές συσκευές μέτρησης λαμπρότητας (luminance), τις LS-150 και LS-160, καθώς και δύο νέες φορητές συσκευές μέτρησης λαμπρότητας-χρώματος, τις CS-150 και CS-160. ls 150
   site: www.konicaminolta.eu   Η Konica Minolta παρουσιάζει δύο νέες φορητές συσκευές, τη συσκευή μέτρησης χρώματος και στιλπνότητας CM-25cG και το φορητό φασματοφωτόμετρο πολλαπλής γωνίας CM-M6.  cm-m6