ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ST14

Οι αναλυτές 3D δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν για να συμβάλουν στον έλεγχο ποιότητας με σάρωση βιομηχανικών εξαρτημάτων και εξαρτημάτων του τύπου, πρωτότυπα, βαφές, μηχανικά μέρη και αναλυτική απεικόνιση των δεδομένων στις τρεις διαστάσεις.

Παρέχει δυνατότητα αυτόματης εστίασης και δύο υποδοχές για εναλλασσόμενους φακούς.

  Περισσότερα