ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ST5 To SPAD-502 PLUS δίνει τη δυνατότητα μέτρησης της χλωροφύλλης στα φυτά, χωρίς να προκαλεί ζημιά στα φύλλα. Είναι μικρό και βολικό, αδιάβροχο, με εσωτερική μνήμη για αποθήκευση των μετρήσεων, μικρή περιοχή μέτρησης, ιδανική και για λεπτά φύλλα και με υψηλή ακρίβεια της τάξης του 1.0 SPAD.
  Περισσότερα