ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ευρέως γνωστή σειρά φορητών χρωματομέτρων CR-400/410 βρίσκει εφαρμογή σε οποιοδήποτε δείγμα, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των εργαστηρίων και βιομηχανιών. Παρέχει τη δυνατότητα λήψης απόλυτης τιμής του χρώματος, αλλά και χρωματικής διαφοράς βάση ανάκλασης σε πολυάριθμες κλίμακες μέτρησης, όπως XYZ, L*a*b*, Hunter Lab, CIE1994, Lab99, LCh99, κ.α., ενώ η ευκολία στη χρήση και ο σύντομος χρόνος πραγματοποίησης μέτρησης το καθιστούν κορυφαίο στο είδος του.


Οι ειδικές εκδόσεις της παραπάνω σειράς, CR-410C και CR-410T, έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για εφαρμογή στον καφέ και προϊόντα από τομάτα, αντίστοιχα, βάσει αναγνωρισμένων standards.

ST2 2 ST2 1 ST2 3
    Περισσότερα