ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

11-optek    Ο οίκος διαθέτει στην αγορά το νέο controller C 8000. Με νέο λογισμικό και νέες δυνατότητες. Κατεβάστε εδώ το σχετικό φυλλάδιο. C8000 150x300 
site: www.optek.com      

OPTEK DANULAT