ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

 

site: www.pamas.de

 

 

 Η εταιρεία μας ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS είναι πλέον αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του οίκου PAMAS Γερμανίας, που ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη και κατασκευή μετρητών σωματιδίων υγρών, με σκοπό την εύρεση της καθαρότητάς τους ή του βαθμού επιμόλυνσής τους.

 

 

 

PAMAS