ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

98 dynamica logotype rgb w  

Νέα touch screen φασματοφωτόμετρα Halo, ιδανικά για όλων των ειδών τα εργαστήρια, με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή απόδοση, αποτελεσματικότητα και ευκρίνεια, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος.

 
       site: www.dynamica-eu.com       

DYNAMICA