ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

16-koki   Διαθέσιμη νέα εφαρμογή για τον διαχωρισμό πηλού με τον κατάλληλο ρότορα στην υπερφυγόκεντρο CR22N. Διαβάστε την εδώ.  
site: www.hitachi-koki.com       

HITACHI KOKI