ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

999 scp-science   Ο οίκος διαθέτει στην αγορά νέες συσκευές για αυτόματη προετοιμασία και ανάλυση δείγματος, για παραμέτρους όπως το BOD, COD, κλπ. Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες.    IG8
site: www.scpscience.com       

SCP-SCIENCE (CONOSTAN)