ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

For research requirements in continuous flow and stirred reagent applications.

With continuous reagent feed, a variety of heating options, conditions and automation and data collection. From laboratory to pilot sizes.

 

 

Tubular parr
  Details

PARR